Tin về công ty

Bùng nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019 nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019

Bùng nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019 nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019

14/10/2020
Bùng nổ âm thanh Verity Audio line array IWAC220P tại Prosound 2019 với sự tham dự của hơn 10 nghìn khán giả tại Sân Vận Động QK7
Bùng nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019 tại Prosound 2019

Bùng nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019 tại Prosound 2019

01/10/2020
Bùng nổ âm thanh Verity Audio line array IWAC220P tại Prosound 2019 với sự tham dự của hơn 10 nghìn khán giả tại Sân Vận Động QK7
Bùng nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019

Bùng nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019

14/10/2020
Bùng nổ âm thanh Verity Audio line array IWAC220P tại Prosound 2019 với sự tham dự của hơn 10 nghìn khán giả tại Sân Vận Động QK7
Bùng nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019

Bùng nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019

14/10/2020
Bùng nổ âm thanh Verity Audio line array IWAC220P tại Prosound 2019 với sự tham dự của hơn 10 nghìn khán giả tại Sân Vận Động QK7
Bùng nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019

Bùng nổ âm thanh Verity IWAC220p và Verity Monster tại Prosound 2019

14/10/2020
Bùng nổ âm thanh Verity Audio line array IWAC220P tại Prosound 2019 với sự tham dự của hơn 10 nghìn khán giả tại Sân Vận Động QK7